מה חדש בעולם - 2018

מה חדש בעולם - 2018

שקיפות צרכנית בתחום רווחת בעלי החיים

14 דצמבר, 2018

קבוצת קזינו (מהרשתות הקמעונאיות הגדולות בצרפת) שילבה כוחות עם שלושה ארגונים עצמאיים מתחום רווחת בעלי-חיים, כדי לקדם ולהציג לראשונה תיוג בתחום רווחת בעלי החיים. גישה ייחודית וחסרת תקדים זו, נועדה לחזק את השקיפות מול הצרכן ומתן מידע ברור ואמין בכל הנוגע לגידול בעלי החיים, תנאי ההובלה, והשחיטה. הקבוצה עבדה בנושא משך כמעט שנתיים, כדי לבנות טבלת סימוכין של מדדים המתאימים להערכת רמת רווחת בעלי החיים (כגון: צפיפות גידול, שטחים מחייה חיצוניים, טיפול, הובלה ועוד) ושיטת סימון.
התיוג מספק מספר רמות ציון אשר מבוססות על הערכת התהליכים המבטיחים את רווחת בעלי חיים.
התווית מוצמדת לאריזה בסמוך לתג המשקל/מחיר. התיוג צפוי לעודד את הצרכן להעדיף מוצרים המכבדים יותר את רווחת בעלי החיים ולהעריך את עבודתם של אלה המחויבים לעניין זה.
האתר www.etiquettebienetreanimal.fr, יספק את כל המידע על תיוג זה. התווית מציגה ארבע רמות המבטאות את רווחת בעלי חיים (A, B, C ו- D). רמות A, B ו- C מבטיחות שיפור משמעותי ברווחת בעל החיים, כאשר רמה D היא הרמה הסטנדרטית התואמת את החקיקה שבתוקף.