מה חדש בעולם - 2018

מה חדש בעולם - 2018

הודו: שוק עופות בצמיחה

20 יולי, 2018

שוק עיבוד העופות בהודו צפוי להגיע לערך של 1.4 מיליארד דולר עם גידול שנתי ממוצע של 11.5% עד שנת 2022.
הודו נחשבת יצרנית ביצי המאכל השנייה בגודלה בעולם ושלישית ביצור בשר פטם. במונחים של נפח, הודו היא שוק מתעורר בצמיחה שנתית של יותר מ- 14%. צמיחה זו מיוחסת לעלייה בהכנסות הציבור, הגדלת כושר הקנייה של הציבור ותמיכה ממשלתית.
בנוסף, עליה במסעדות המזון המהיר כגון KFC, מקדונלד'ס ועוד מגבירים את הביקשו לבשר מעובד.