מה חדש בעולם - 2018

מה חדש בעולם - 2018

אירופה: שימוש אסור בתכשירים נגד טפילים חיצוניים במטילות ביצי מאכל

9 מאי, 2018

בעקבות השימוש האסור של Fipronil במטילות ביצי מאכל שהתגלה לראשונה בבלגיה במהלך יולי 2017, דווח על זיהום דומה של ביצי מאכל ממדינות רבות אחרות.
Fipronil הינו חומר הדברה והוא אינו מאושר לשימוש בבעלי חיים המיצרים מזון לבני אדם. במטרה ללמוד את היקף הבעיה במשקי המטילות באירופה, הוחלט במדינות האיחוד האירופאי על ביצוע סקר מיידי, שיבדוק ביצי מאכל, שריר ושומן מטילות. הדיגום נערך בין ה-1 בספטמבר ל-30 בנובמבר 2017.
תוצאות הסקר:
בהתאם למקור הדגימה - 
601 דגימות של ביצי מאכל (לא מעובדות), מתוך 4,047 (14.9%) נמצאו חיוביות ל-Fipronil.
134 דגימות שומן, מתוך 329 (40.7%) נמצאו חיוביות ל- Fipronil.
5 דגימות שריר, מתוך 512 (1%) נמצאו חיוביות ל-Fipronil.
2 דגימות אבקת ביצים מיובשת, מתוך 44 (4.5%) נמצאו חיוביות ל- Fipronil.
בהתאם למדינה בה בוצע הדיגום:
664 דגימות חיוביות ל-Fipronil מקורן היה בהולנד (מתוך 2,111 שהן  31.5%).
40 דגימות חיוביות מקורן באיטליה (מתוך 659 שהן 6.1%; 1 מהן חרגה לאמיטראז האחרות ל-Fipronil)
13 - גרמניה (258, 5%).
11 - פולין (374, 2.9%).
6 - הונגריה (196, 3.1%).
5 - צרפת (357, 1.4%).
2 - סלובניה (57, 3.5%).
1- יוון (53, 1.9%).

הבולטות בממצאים היתה זו של Fipronil, אך שתי דוגמאות נמצאו חיוביות לאמיטראז.
ממצאים אלה מצביעים על היקף שימוש נרחב של תכשיר אסור, שהתקיים מ"תחת לראדר" של הרשויות במספר מדינות באיחוד האירופאי.