מה חדש בעולם - 2018

מה חדש בעולם - 2018

טביעת רגל פחמנית: ישראל, בריאות ואקולוגיה

9 מאי, 2018

טביעת רגל פחמנית היא מונח מוסכם לתיאור סך הפליטות של גזי חממה התורמים להתחממות גלובלית (דרך שימושי קרקע). החברה הגרמנית nu3, בחנה את טביעת הרגל הפחמנית של תעשיית המזון. המחקר, אשר חושף את פליטות CO2 השנתי של האדם מ-130 מדינות ברחבי העולם, מראה אילו מדינות יכול להפחית באופן משמעותי את טביעת הרגל הפחמנית שלה על ידי מעבר לתזונה צמחית, כמו גם אילו סוגי מזון אחראים לפליטת פחמן דו-חמצני גבוה.
המחקר מנתח נתונים של ארגון המזון והחקלאות של האו"ם (FAO). באמצעות נתוני פליטת CO2, טביעת הרגל הפחמנית לנפש מחושבת עבור כל סוג מזון. כדי לקבוע את הדירוג הסופי של המדד חושב, ההפרש בין CO2 הממוצע המיוצר על ידי אכילת 1 ק"ג של תוצרת מהחי לעומת 1 ק"ג של מוצר שאינו מהחי. נתון זה חושף כמה ק"ג של CO2 אדם יכול להפחית בשנה במעבר מדיאטה בשרית לדיאטה צמחית.
על פי הדו"ח ישראל פולטת 67.1 ק"ג של פחמן דו-חמצני/לנפש לשנה, הקשורים ליצור בשר עוף. יותר מכל מדינה אחרת בעולם.
על פי הדו"ח, ישראל ממוקמת במקום ה-22 בעולם על פי הפוטנציאל שיש לצמצום גזי החממה, במעבר מצריכת מזון מן החי (192.8 ק"ג/נפש/שנה) למזון צמחי (14.1 ק"ג/נפש/שנה).
הפליטה הגבוהה ביותר לנפש של גזי חממה הנובעת מיצור מוצרים מן החי (כולל ביצים חלב ודגים) היא של ארגנטינה: 305.81 ק"ג פחמן דו-חמצני/נפש/שנה (לעומת ישראל 192.77).

גרף: פליטת פחמן דו-חמצני לנפש/שנה ממקור גידול עופות לבשר