תרכיבים 2017

תרכיבים 2017

יעילות תרכיב השפעת לעונת 2017-2018

16 דצמבר, 2017

פעילות נגיף השפעת בעונת החורף 2017-2018 בארה"ב, נשלטת ע"י הזן H3N2. נתון זה מדאיג במיוחד בשל כך שזן זה ידוע בד"כ במופע קליני חריף יותר במיוחד בקרב ילדים ומבוגרים. בנוסף, יעילות התרכיב כנגד זן זה, נמוכה יותר בהשוואה ליעילות התרכיב מול זן H1N1 או זן B.
על פי דו"חות המתפרסמים ע"י ה-CDC, שיעור המתחסנים השנה בקרב האוכלוסיה בארה"ב נמוך ועומד על כ-39% בלבד.
תרכיב השפעת המשמש לעונת 2017-2018 בחצי הכדור הצפוני, זהה לזה ששימש את האוכלוסיה בחצי הכדור הדרומי. נתונים שנאספו מעונת החורף שעברה על אוסטרליה, מצאו שיעילות התרכיב הממוצעת כנגד כלל הזנים עמדה על 33%, כאשר מול הזן הדומיננטי והבעייתי יותר, ה-H3N2 יעילות התרכיב עמדה על 10% בלבד (אם ניתן לקרוא לערך זה יעילות...).
בארה"ב נתוני יעילות התרכיב בשנה שעברה היו 39% בשיקלול כלל הזנים, ו-32% בלבד כנגד זן H3N2.
נתונים המתפרסמים בימים אלה מארה"ב, מצביעים על פעילות נרחבת של מחלת השפעת שם (במיוחד ב-12 מדינות בארה"ב), כולל מופע של זנים ורינאטים לזן H3N2.
נראה שיעילותו הגבוהה של התרכיב מוצגת בעיקר ליצרנים ונשאלת השאלה האם התמיכה שזוכה תרכיב כה מפוקפק מרשויות הבריאות, אינה גורמת ליצרנים להסתפק ביצור תרכיב שהגדרתו כבינוני ביעילותו מחמיאה לתוצאות המוצגות מידי שנה.