תרכיבים 2017

תרכיבים 2017

תרכיב שפעת בישראל: עד כמה הוא יעיל?

Clinical Infectious Diseases 2017 21 נובמבר, 2017

קבוצת חוקרים ממשרד הבריאות, בית הספר לרפואה ע"ש סאקלר בת"א והקולג' לרפואה, ניו-יורק ארה"ב בחנה את יעילות תרכיב השפעת בעונת 2016-2017 בישראל, תוך התבוננות ספציפית לקבוצות גיל שונות.
במחקר זה נבחנה יעילות התרכיב כנגד נגיף השפעת H3N2, אשר היה הדומיננטי בעונה הרלוונטית.
החוקרים מצאו הבדלים בולטים ביעילות התרכיב בין קבוצות הגיל השונות.
היעילות הגבוהה ביותר נמצאה בקבוצת הגיל 5-17 שנים, לעומת חוסר יעילות מוחלט של התרכיב במניעת המחלה בקבוצת הגיל של ומעל 65 שנים.
בתצפית נכללו 1088 בני אדם. יעילות התרכיב הממוצעת לכל קבוצות הגיל היתה 29%.
כאשר נבדקה היעילות לקבוצות הגיל השונות, הנתונים שהתקבלו היו:

קבוצות גיל (שנים)

יעילות התרכיב

הערות

0.5-4

39.5%

 

5-17

69.2%

 

18-44

12.5%

 

20-49

לא נמצא יעיל מול ביקורת

שיעור מתחסנים נמוך (10% ומטה)

45-64

58.8%

 

≥53

יעילות נמוכה מ-25%

שיעור מתחסנים גבוה

גיל 65 ומעלה

לא נמצא יעיל מול ביקורת

שיעור מתחסנים גבוה