תרכיבים 2017

תרכיבים 2017

יעילות תרכיבי השפעת נמוכה בגלל אופן ייצורם

PLOS Pathogens, 23 Oct 2017 4 נובמבר, 2017

קבוצת חוקרים אמריקאים מציגה במחקר המתפרסם בימים אלה בכתב העת המדעי: Plos pathogens, שנגיף השפעת משתנה כבר בתהליך הייצור בביצים מעוברות ובכך יעילותו נפגמת. התופעה בולטת במיוחד בזן נגיף השפעת H3N2 (יעילות המוערכת ב-33% בלבד).
ההערכה היא שתהליך ההסתגלות שעובר נגיף השפעת בתהליך הגידול בביצים מעוברות מעודד שינוי באתרי הקישור של הנגיף. המחקר בחן את השינויים המתרחשים באתרים אלה ברמת המבנה ומצא שהשינוי HA L194P גורר שינוי באנטיגניות והאימונוגניות של הנגיף.
מסקנת החוקרים היא, שתהליך הייצור של תרכיבי השפעת במיוחד H3N2 מחייב מעבר מביצים מעוברות למערכת ייצור אחרת. כאשר מדובר בשינוי תהליכי ייצור שמשמעותם היא מהותית בהיבט הכלכלי, דהיינו ייקור תהליך הייצור, ספק אם היצרנים הנהנים היום מייצור תרכיב "בינוני" ומכירות בהיקף נרחב הנתמכות ע"י מערכות בריאות המעודדות בקמפיינים את הציבור "רוצו להתחסן" יובילו שינוי זה בפרקי הזמן שאכן נדרשים.

קישורים
קישור המאמר המדעי