תרכיבים 2017

תרכיבים 2017

מחלת הפוליו: האם אירופה בסיכון?

Mathematical Biosciences 293 (2017) 64–74 21 ספטמבר, 2017

קבוצת חוקרים מהונגריה, בנתה מודל מתמטי במטרה לבחון את ההשפעה של קבוצות "לא מתחסנים", במקום עם כיסוי חיסוני נמוך או שיעור גבוה של מחוסנים בתרכיב מומת (חיסון זה מייצר פחות חסינות מקומית במערכת העיכול, דבר המאפשר רפליקציה של נגיף הפוליו במערכת העיכול ולהיות נשאים). החוקרים בחנו את הסיכון להופעה מחודשת של המחלה באירופה ומצאו שכדי למנוע זאת, אין די בחיסון מהגרים בלבד (אשר מגיעים ממקומות בהן נעשה שימוש בתרכיב פוליו חי) ויש להגביר את שיעור המתחסנים באוכלוסייה באירופה.