תרכיבים 2017

תרכיבים 2017

שוק תרכיבי השפעת בארה"ב

23 אוגוסט, 2017

תחום התרכיבים בעולם, ממשיך לגדול. הערכות כלכליות שפורסמו לאחרונה, צופות שוק של 3 מיליארד דולר, בשנת 2024 לתרכיבי השפעת בארה"ב בלבד. למעלה מ-185 מיליון איש צפויים להתחסן בתרכיבי שפעת בשנת 2024.
הערכות לצמיחה הצפויה, מתבססות על עלייה במודעות של האוכלוסייה, המלצות של ארגונים רפואיים וממשלתיים ופיתוח תרכיבים רב-ערכיים.
השחקנים המרכזיים בתחום זה בארה"ב הם: Sanofi Pasteur, GSK and Seqirus.