תרכיבים 2017

תרכיבים 2017

איטליה: הפרלמנט האיטלקי אישר חיסוני חובה לילדים

29 יולי, 2017

הפרלמנט האיטלקי אישר באופן סופי בהצבעה של 296 בעד 92 נגד ו-15 נמנעים את החוק המחייב לחסן ילדים עד גיל 16, 10 חיסוני חובה. הורים ידרשו להציג אישורים לחיסונים אלה בטרם הרשמת הילדים לבתי הספר. הורה של יחסן את ילדיו, צפוי לקנס כספי של 500 יורו. שני חיסונים הושמטו מהרשימה המחייבת מנינגוקוקוס B ומנינגוקוקוס C.
איטליה חוותה לאחרונה התפרצות של מחלת החצבת (3,842 מקרים, 3 מקרי מוות), כאשר הטענה היא לשיעור מתחסנים נמוך באוכלוסייה. 
ההחלטה גררה הפגנות של המתנגדים לכפיית תוכנית חיסונים.