תרכיבים 2017

תרכיבים 2017

חיסונים, בטיחות תרכיבים ופסילת מחקרים

8 מאי, 2017

פעם נוספת, כתב עת מדעי חוזר בו מפרסום מחקר המוצא קשר בין חיסונים לאוטיזם והפרעות נוירו-התפתחותיות אחרות. בשנה שעברה, התעוררה סערה בעקבות פרסום מחקר בתחום זה, שגרמה לכתב העת Frontier לחזור בו במהירות. החודש זה קרה שוב. אותו כתב העת, שמאז שינה את שמו ל- Journal of Translational Science ביצע "חישוב מסלול מחדש" ומשך פרסום בנושא. שני תקצירי המחקר היו כמעט זהים. המחקרים סקרו 666 ילדים בבית-הספר, 39% מהם לא חוסנו. מסקנתם היתה כי החיסון הגביר את הסיכון לבעיות נוירו-התפתחותיות, במיוחד אם ילדים נולדו בטרם עת. לא ניתן הסבר מפורט לסיבת הפסילה. 
להלן חלק מתקציר המאמר שנפסל:
חיסון אך לא לידות מוקדמות נמצאו קשורים עם הפרעות נוירו-התפתחותיות, בעוד שהאינטראקציה של לידה מוקדמת וחיסון הייתה קשורה בסיכון מוגבר פי 6.6. החיסון נשאר קשור באופן משמעותי עם הפרעות אלה גם לאחר ניטרול משתנים אחרים. לידה מוקדמת עם חיסון היתה קשורה עם עלייה סינרגיסטית לכאורה והגבירה הסיכויים להתפתחות הפרעות נוירולוגיות. 
אין זו הפעם הראשונה שמחקר המעלה טיעונים בתחום בטיחות תרכיבים נפסל לאחר פרסומו. המפורסם ביותר הוא מחקרו של ד"ר וויקפילד בשנת 1998 ב- The Lancet, שקשר בין חיסון MMR ואוטיזם.