תרכיבים 2017

תרכיבים 2017

פוליו: מתקדמים לקראת ביעור המחלה מהעולם

29 אפריל, 2017

כאשר ארגון הבריאות העולמי החליט בשנת 1988, לקדם תוכנית ביעור עולמית נגד מחלת הפוליו, דווחו בעולם 350,000 מקרים בשנה. בשנה שעברה, מס' המקרים המאובחנים עמד על 37 (ב-3 מדינות), ובששת החודשים האחרונים, דווחו 8 מקרים בלבד לעומת 32 בתקופה המקבילה אשתקד.
כחלק מתוכנית הביעור, מדינות רבות, עוברות לחסן רק בתרכיב המומת, אבל מחסור בתרכיב מקשה על השלמת התהליך. חלק מהפתרון המוצע ע"י מומחי ארגון הבריאות העולמי, הוא שימוש בחלקי מנה (של התרכיב המומת), בהזרקה תת-עורית.