תרכיבים 2017

תרכיבים 2017

מחקר מטלטל: האם תרכיב שניתן לילדים באפריקה אחראי להגברת התמותה בקירבם?

EBioMedicine 17 (2017) 192–198 28 אפריל, 2017

בתחילת שנות ה-80' הוכנס לשימוש בתחומים העירוניים של Guinea-Bissau (מדינה קטנה השוכנת במערב אפריקה), תרכיב משולב דיפטריה-שעלת-טטנוס (מומת) ותרכיב חי נגד מחלת הפוליו (התוכנית התבססה על 3 מתנים, בפערים של בין חודש לשלושה חודשים בין חיסון לחיסון). מעט מאד מחקרים, בדקו את השפעות שילוב תרכיבים על שרידות ילדים במדינות נחשלות. מחקר חדש המנסה להתחקות אחר נתוני הקבוצה המחוסנת (ילדים מתחת לגיל 6 חודשים) מצא שרמת הסיכון למוות בקרב המחוסנים בתרכיב המומת בלבד היה גבוה פי-10 מהקבוצה הבלתי מחוסנת לעומת פי-3.5 כאשר אלה היו מחוסנים גם בתרכיב החי נגד מחלת הפוליו. בדיקת נתוני רקע של הילדים, לא מצא מקור להבדל.
האחראים למחקר הם חוקר מ-Guinea-Bissau ושני חוקרים דנים.
הטענות לקשר שלילי שכזה, כנראה ולא נעלמו מאזניהם של אנשי ארגון הבריאות העולמי ובעקבות דיון בנושא בשנת 2012, הוקמה במרץ 2013 ועדה שתפקידה היה לבחון השפעות לא ספציפיות על תמותה בקרב ילדים מחוסנים. באפריל 2014, הוועדה מסרה את תוצאות בדיקתה וקבעה שהממצאים שבידה אין בהם די כדי לאשר או לפסול את האפשרות לשיפור או החמרה בנושא ההשפעות הלא ספציפיות של תרכיבים כגורם תמותה בילדים. אולי דווקא באמירה זו, שאינה יכולה לקבוע שתרכיבים מסויימים לא תורמים להגברת תמותת ילדים, יש בה מרכיב מטלטל עוד יותר.

קישורים
קישור המאמר המדעי