תרכיבים 2017

תרכיבים 2017

תרכיב מלריה, Mosquirix ישמש לחיסון במלאווי, קניה וגאנה

24 אפריל, 2017

בתחילת 2018, ארגון הבריאות העולמי יחל בבחינת תרכיב נגד מחלת המלריה. במסגרת זו יבוצעו חיסונים נגד מלריה בקניה, מלאווי וגאנה. התרכיב, Mosquirix של חברת GSK, ראשון מסוגו ינתן ב- 3 הזרקות, בתדירות  של אחת לחודש והרביעית 18 חודש מאוחר יותר. בשלב זה הנסיון יכלול כ- 750,000 ילדים בין הגילים 5 ו-17 חודשים, אשר רק כמחציתם יקבלו את התרכיב. באפריקה, בה הגישה למרכזים רפואיים אינה זמינה במיוחד, תוכנית שכזו מציבה לא מעט בעיות. 
מחלת המלריה אחראית ל-212 מיליון מקרים חדשים מידי שנה ו-429,000 מקרי מוות, עיקרם ילדים. 
התרכיב עצמו הינו תרכיב מומת, רקומביננטי. הוא מבוסס על ביטוי חלק מחלבון הטפיל Plasmodium falciparum ע"ג אנטיגן חיצוני של נגיף דלקת כבד B, משולב עם אנטיגן חיצוני של נגיף דלקת כבד B. התרכיב מכיל אדג'וואנט AS01E.
התרכיב מקנה הגנה אך ורק כנגד מקרי מלריה הנגרמים מהטפיל P. falciparum.
בטיחות: במבחנים קלינים, אירועי דלקת קרום המוח (מכל סיבה שהיא), נצפו בשכיחות גבוהה יותר בקבוצה המחוסנת בהשוואה לביקורת (0.24% לעומת 0.066%).
יעילות: לאחר 4 חיסונים, התרכיב נמצא כמונע 4 מקרי מלריה מתוך 10 ומצמצם בשליש את מספר מקרי המלריה הקשים ומפחית את מקרי האשפוז.