תרכיבים 2017

תרכיבים 2017

חיסון שפעת בקרב צוותים רפואיים, האם אכן יש בכך תועלת?

Jan 27 PLoS One 28 ינואר, 2017

במדינות מסויימות קיימת חובת חיסון שפעת של הצוותים הרפואיים בבתי חולים ומוסדות רפואיים.
צוות חוקרים קנדי, ניתח 4 מחקרים המצוטטים באופן לעיתים קרובות כראיה חיובית כי חובת חיסון של צוותים רפואיים מפחיתה את הסיכוי לתחלואה בקרב החולים. החוקרים ביצעו ניתוח מתמטי של הנתונים והראו שהפחתת הסיכון אינה קיימת כלל כאשר מדובר במחלקות טיפול נמרץ ובתי חולים.הבעיה העיקרית על פי החוקרים היתה שלניסויים באותם מחקרים היו תוצאות בלתי סבירות. לדוגמה, במחקר אחד נקבע כי חיסון שמונה אנשי צוות רפואי יצילו חייו של חולה אחד. אם מסקנה זו הייתה נכונה, אומרים החוקרים פירוש הדבר היה כי חיסון כל צוות בתי החולים בקנדה (או בארצות הברית) יכול למנוע מידי שנה יותר מקרי מוות מאשר אלה שהתרחשו במגיפה הגדולה של 1918 באותן מדינות - מסקנה זו לדעתם היא בלתי אפשרית.
החוקרים הקנדים מעריכים בעבודתם, שכדי למנוע מקרה מוות אחד של חולה, יש לחסן כנגד שפעת בין 6,000 ל-32,000 עובדים בצוותים רפואיים.
המסקנה של החוקרים היא שלחיסון צוותים רפואיים כנגד מחלת השפעת יש תרומה קטנה להגנת החולים.