תרכיבים 2017

תרכיבים 2017

האם יש קשר בין תרכיב שפעת לבין התפתחות סוכרת נעורים?

17 ינואר, 2017

מחקר שנערך בשבדיה קובע שנמצא קשר בין חיסון בתרכיב פנדמריקס, תרכיב נגד שפעת שיוצר ע"י חברת GSK, לבין הופעה של סוכרת נעורים בשנתיים שלאחר מכן.
הנתונים לגבי קשר זה, הושמטו מדו"ח הרשויות בשבדיה ונחשפו לאחרונה. מתברר ש- 52 מקרים הושמטו מהדו"ח הראשוני ונחשפו בעקבות פנייה לקבלת הנתונים. הדו"ח תוקן בעקבות פנייה זו והוא מדגיש את הקשר בין התרכיב לבין סוכרת נעורים.
המשמעות לקשר בין התרכיב לפתולוגיה זו או אחרת הוא בעל משמעות מקצועית אך גם כלכלית, היות והוא מאפשר לנפגעים לפנות לרשויות לקבלת פיצוי.
התרכיב יצא משימוש לאחר שנמצא קשר בינו לבין תופעה עצבית הנקראת: נרקולפסיה.
גם בישראל נעשה שימוש בתרכיב זה, אך היות ולא בוצע כל ניטור אחר המחוסנים אין נתונים שיכולים להצביע לגבי קשר אפשרי שכזה בקרב המחוסנים בישראל.
אם יאמר לך אדם: "לא יגעתי ולא מצאתי - תאמין".