מה חדש בישראל - 2016

מה חדש בישראל - 2016

משרד החקלאות: תוכנית עבודה 2016

15 דצמבר, 2016

יום הגשת תוכניות העבודה לקראת השנה הקרובה הוא יום חג. המחלקות והאגפים השונים מגישים את המטרות והיעדים לדרג הממונה. כולם מלאי הבטחות...בחנו את תוכנית העבודה של משרד החקלאות לשנת 2016, בהיבטים הנוגעים לענף הלול.
1. לולי הטלה שעומדים בסטנדרט הנדרש לרווחת המטילות על פי התקנות: 50% עד דצמבר 2016.
מה קרה בפועל: 
עדיין לא הותקנו תקנות. לא חל כל שינוי בתחום זה.
2. הבטחה של תנאי ייצור נאותים וזמינותם של גורמי הייצור לחקלאי ישראל: קרקע, מים, עבודה והון
יעד 1.2 : הוזלת עלות גורמי הייצור
משימות מרכזיות:
■ בחינת מרווח השיווק לביצי מאכל במקטע המשווק
■ הסכם ליישום רפורמה בענף ההטלה
מה נעשה בפועל: 
מחיר ביצי המאכל בישראל נותר מהגבוהים בעולם, אין הסכם לגבי רפורמה בענף ההטלה.
3. שמירה על בריאות בעלי-החיים ורווחתם
יעד 8.1 :הבטחה של רווחת בעלי-חיים, תוך בקרה על כל שלבי הגידול משימות מרכזיות:
■ התקנת תקנות רווחת מטילות (סיום 12/2016) - לא הותקנו תקנות.
מדדי תוצאה: לולי הטלה שעומדים בסטנדרט הנדרש לרווחת מטילות בהתאם לתקנות: 50% ב-12/2016.
מה קרה בפועל:
לא חל כל שינוי. התמודדות עם מחלת הניוקסל בישראל לא זכתה לשינויים מהותיים. מגמת צמצום המעורבות של השו"ט בהשמדת להקות ופיצויים.
יעד 8.2 :שמירה על בריאות בעלי-חיים
תכנית ארצית לבקרה על סלמונלה 
הפעלת תכנית לניטור סלמונלה: מועד סיום 12/2016.
מה נעשה בפועל:
אין תוכנית לניטור סלמונלה בשלוחת ההטלה.
4. הבטחת מזון בריא, איכותי ובטיחותי לציבור 
יעד 9.3 :הסדרת מערכות בקרה ופיקוח על כל שלבי הייצור והשיווק של מזון טרי 
משימות מרכזיות:
■ חובת סימון ביצי מאכל.
מה נעשה בפועל:
אין חובת סימון לביצי מאכל בישראל.
אין תוכנית לצמצום נגיעות סלמונלה בשלוחת ההטלה.
אין תוכנית לצמצום נגיעות קמפילובקטר וסלמונלה בשלוחת הפטם.