מה חדש בישראל - 2016

מה חדש בישראל - 2016

הגיינה וסניטציה במשקי הטלה בישראל

11 אוגוסט, 2016

שיעור גבוה של משקי ההטלה בישראל סובל מתנאי גידול וסניטציה לקויים. תנאי גידול אלה, פוגעים ברווחת בעלי החיים ומהווים סיכון בריאותי לציבור צרכני ביצי המאכל. חוסר פיקוח של הרשויות וחוסר מודעות של המגדלים הן מהסיבות הבולטות למצב הקיים. תמונות לא מחמיאות של אופן יצור ביצי מאכל בישראל, הוצגו לא פעם בכתבות בתקשורת הישראלית, אך עדיין לא קידמו לשינויים הנדרשים, ולא נעשה כמעט דבר ע"י הרשויות והמגדלים בכדי להוביל לשינוי המציאות. 
בעקבות פלישה למשק הטלה של אנשי ארגון המכנה עצמו "הארגון לשחרור בע"ח" הפועל נגד אכילת בשר וגידול בע"ח לצרכי מזון שצילם תמונות קשות של הזנחה במשק המצוי במרכז הארץ, נדרשו השירותים הווטרינרים לביקור במקום.  בעקבות הביקור הוצא צו השמדה לכ- 50,000 מטילות.