מה חדש ישראל - 2016

מה חדש ישראל - 2016

האגודה למדע עופות

29 יולי, 2016

מועצת האגודה למדע עופות, סיכמה לאחרונה את פעילותה בכנס האחרון שנערך בירושלים. השנה נערך משוב בין המשתתפים והוחלט על דעת הרוב לשמר את מסגרת ותדירות עריכת הכנס, דהיינו עריכתו מידי שנה במתכונת הנוכחית.
טרם הוחלט האם הכנס יערך גם בשנה הבאה בירושלים.