חדשות ועדכונים 19'

חדשות ועדכונים 19'

ארה"ב: ירידה חדה בהיקף השימוש בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים בענף העופות, 2013-2017

6 אוגוסט, 2019

דו"ח מפורט המתפרסם בימים אלה, סוקר את היקפי השימוש בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים בענף העופות בארה"ב במהלך 5 שנים (2013-2017). הדו"ח מציג צמצום דרמטי בהיקפי השימוש בשלוחת הפטמים ותרנגולי ההודו. הנתונים מייצגים כ-90% מייצור הפטם ו-80% מייצור ת. ההודו השנתי בארה"ב בשנים 2013-2017.
השינויים הבולטים בשלוחת הפטם:
- ירידה של כ-74%, בין 2013 ל-2017, בשימוש בג'נטמיצין במדגריה.
- ירידה של כ-95%, בין 2013 ל-2017, בשימוש בטטרציקלינים בתערובת.
- ירידה של כ-60%, בין 2013 ל-2017, השימוש בוירג'יניאמיצין (זרז גדילה).
- השימוש באבילמיצין (תכשיר שהיה בעבר רשום כזרז גדילה ונרשם בשנת 2016 כתכשיר רפואי, בעיקר כנגד דלקת מעיים נקרוטית), עלה בשנת 2017.
- השימוש בפניצילינים למי השתייה, ירד ב-21% בתקופת המחקר, וב-42% מאז שנת 2015, שנרשמה כשנת שיא בהיקפי השימוש.
- השימוש בתכשירי סולפא למי השתייה, בין 2013 ל-2017, ירד בכ-72%.
השינויים הבולטים בשלוחת ת. ההודו לבשר:
- דלקת עור נקרוטית, הנגרמת מחיידק הקלוסטרידיום, וזיהומי א.קולי מובילים בקרב המחלות המחייבות טיפול אנטי-בקטריאלי בשלוחה זו.
- ירידה של כ-42%, בין 2013 ל-2017, בשימוש בג'נטמיצין במדגריה.
- השימוש בצפטיופור ('אקסנל') במדגריות פסק לחלוטין.
- ירידה של כ-67%, בין 2013 ל-2017, בשימוש בטטרציקלינים בתערובת.