חדשות ועדכונים 19'

חדשות ועדכונים 19'

בריטניה: תכשירים אנטי-מיקרוביאלים ועמידות בבני אדם ובעלי חיים 2013-2017

1 פברואר, 2019

בתחשיב כמות של חומר פעיל למשקל גוף, בין השנים 2013 ל-2017, היתה ירידה של 40% בשימוש בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים בבעלי חיים מספקי מזון לבני אדם (מ-62 מ"ג/ק"ג ל-37 מ"ג/ק"ג), בבני אדם הירידה היתה מתונה יותר ועמדה על 9% בלבד (מ-135 מ"ג/ק"ג ל-123 מ"ג/ק"ג).
בשנת 2017, 773 טון של תכשירים אנטי-מיקרוביאלים (חומר פעיל) שווקו לשימוש בעלי חיים ובני אדם. מדובר בירידה של 19% בהשוואה לשנת 2013. בבעלי חיים הירידה היתה של 35% (מ-436 ל-282 טון) ובבני אדם, ירידה של 6% בלבד (מ-521 ל-491 טון).
הירידה החדה בהיקפי השימוש בבעלי חיים, יצרה מצב שנתח התכשירים האנטי-מיקרוביאלים לשימוש בבני אדם, מכלל הצריכה עלה מ-55% בשנת 2013 ל- 64% בשנת 2017. מגמה זו מתבטאת גם כאשר מפלחים את השימוש בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים בעלי חשיבות קריטית לבני-אדם. 89% מכלל תכשירים אלה שימשו ברפואת האדם, עליה של 8% בהשוואה לשנת 2013, לעומת ירידה של 51% בבעלי חיים.
בתחום העמידות, הנתון הבולט הוא עמידות גבוהה של תבדידי קמפילובקטר מבני אדם ועופות לפלואורקווינולונים.