צור קשר

כלכלה

כלכלה

במדור זה מרוכזים התחשיבים הכלכליים של המרכז החקלאי, ומידע נרחב לגבי היקפי יצור במדינות שונות בעולם.

 כלכלה